1. آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-34

وجیه حکیمی؛ بهروز مهرام؛ محمد رضا آهنچیان


2. ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-36

سید حیدر میرفخرالدینی؛ رضا ابراهیم زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان


3. بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب‌ترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-31


4. بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه‌ای موردی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-25


5. ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-31


6. بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف (رهیافت پنل‌دیتا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-29


7. اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-30


8. ارائه الگوئی برای آیندهپژوهی های میانمدت در حوزه برنامه ریزی آموزشی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-33


9. ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-29

فتح الله ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم؛ خالد علی پور؛ چیا نیازی


10. سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 12-29


11. تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-32

احسان جمالی؛ رقیه باقی یزدل


12. نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-28

حسین شکوهی فرد؛ محمدرضا آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود سعیدی رضوانی


13. مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 8-27

احمد نامنی؛ محمد فتحیان بروجنی؛ لیلا اشرفی


14. شناسایی چالش‌های پیشِ روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 8-23

فریدون یزدانی


15. بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

گل افروز رمضانی؛ نعمت اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی


16. بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-57

کیومرث نیاز آذری


17. بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-66

محمد حسن یزدانی


18. بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیری دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست‌های تخصصی و مدیریتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-53


19. بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-59


20. بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-52


21. بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-54


22. ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 32-53


23. ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-62


24. تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-50

علیرضا دربان دربان آستانه؛ سیامک طهماسبی؛ پانیذ رضایی


25. اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 38-41