راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

 

نویسنده گرامی:

لطفا جهت دریافت نحوه نگارش مقاله اینجا کلیک نمایید.

 

توجه مهم: هنگام ارسال اولیه مقاله، لازم است فرم های تعهد نامه و تعارض منافع نیز به همراه آن ارسال گردد.

تکمیل فرم های تعارض منافع و تعهدنامه توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است. ضروری است نویسنده مسئول، فرم های مذکور را امضاء کرده، به تایید سایر نویسندگان رسانده و بعد از اسکن ارسال نماید.

 

نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://eps.journals.umz.ac.ir/ انجام می‌شود.

 

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع  فصلنامه، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

- داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسند( کد ارکید)  (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

- حداکثر تعداد کلمات در مقاله 8000 کلمه می‏باشد.

- مقالات صرفاً باید به صورت یک فایل  word (ورژن 2003 به بعد) و بدون هرگونه صفحه آرایی، پاورقی، شماره گذاری صفحه ارسال شوند.

- در مجموع، صرفا بایستی پنج فایل شامل 1) فایل با نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بانام)، 2) فایل بی نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بی نام)، 3) فرم تعهدنامه 4) فرم تعارض منافعو 5) فایل مربوط به چکیده مبسوط انگلیسی ارسال گردد.

- برای تایپ عنوان فارسی از قلم BTitr با اندازه فونت 14، چکیده فارسی از قلم BNazanin با اندازه فونت 11 و برای حروف انگلیسی در متن مقاله از قلمTimes Roman  New -با اندازه فونت ۱۱، برای عنوان انگلیسی از قلم Arial  با اندازه فونت 11 و برای چکیده انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی از قلم Arial با اندازه فونت 9 در قالب فایل WORD سال 2003 به بعد، با حاشیه 5/2 سانتی‌متر از تمام جهات و فصله بین خطوط ۱ سانتی متر استفاده گردد.

- تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل در متن ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود.

- حق هیأت تحریریه مجله، در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.

- چنانچه مقاله حامی مالی دارد، ذکر آن در بخش تقدیر و تشکر الزامی است.