راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

 

نویسنده گرامی:

لطفا جهت دریافت نحوه نگارش مقاله اینجا  کلیک نمایید.

 

توجه مهم: هنگام ارسال اولیه مقاله، لازم است فرم های تعهد نامه و تعارض منافع نیز به همراه آن ارسال گردد.

تکمیل فرم های تعارض منافع و تعهدنامه توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است. ضروری است نویسنده مسئول، فرم های مذکور را امضاء کرده، به تایید سایر نویسندگان رسانده و بعد از اسکن ارسال نماید.

 

نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://eps.journals.umz.ac.ir/ انجام می‌شود.

  

 از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع  فصلنامه، هنگام ارسال مقاله به نکات ذکر شده در راهنمای نویسندگان  توجه فرمایند:

- داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسند( کد ارکید)  (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.