به پایگاه نشریه مطالعات برنامه‏ ریزی آموزشی خوش آمدید

  •  - نشریه  بر اساس نامه شماره 179855 مورخ  14/9/1390 از  سال  1391 موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 
  •  - نشریه مطالعات برنامه‏ ریزی آموزشی در پایگاه ISC  نمایه می شود. 
  • قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.
  • وضعیت دسترسی به تمام مقالات نشریه به صورت دسترسی باز می باشد. 
  •  - مقالات مجله  از شماره  بهار 1400 با فرمت جدید پذیرش و چاپ خواهد شد. لذا جهت آشنایی با فرمت جدید نگارش مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه گردد.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. لزوم برنامه ریزی برای بالندگی کارآفرینی دانشجویان :مطالعه موردی

صفحه 1-22

10.22080/eps.2021.3343

مریم نجفی مقدم نژاد؛ حمیدرضا آراسته؛ حمیده رشادت جو


5. واکاوی سیاست های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران: ارائه مدلی نو

صفحه 115-150

10.22080/eps.2021.19597.1958

سپیده نیکونژاد؛ مصطفی قادری؛ نعمت اله عزیزی؛ Per-Olof Thång؛ محمد رضا نیستانی