اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1062
تعداد پذیرش 90
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 823
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 696

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 21
تعداد مشاهده مقاله 3547
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3671
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
درصد پذیرش 8 %