مقاله پژوهشی

1. شناسایی چالش‌های پیشِ روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان

صفحه 8-23

فریدون یزدانی


2. تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز

صفحه 48-70

سعید عباس زاده؛ سکینه شاهی؛ یداله مهر علیزاده


3. تحلیل نابرابری فرصت های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان های استان آذربایجان غربی)

صفحه 76-96

مهدی نجاری؛ محمد حسنی


4. تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی

صفحه 97-114

زینب حسینی؛ صمد ایزدی؛ محسن علیزاده ثانی


5. تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان

صفحه 121-132

رضا میرعرب؛ محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ سمیه آریانفر


6. ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها

صفحه 146-171

رضا کلائی دارابی؛ مریم تقوایی یزدی


7. واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی

صفحه 28-47

زینب کرمخانی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ یدا.. مهرعلی زاده