آمایش آموزش عالی در ایران: ملاحظات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران

چکیده

آمایش آموزش عالی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آمایش سرزمین، می‌تواند نقش مهمی را در فرایند توسعه و پیشرفت کشور بازی کند. اما این سیاست‌گذاری نیز همانند سایر فعالیت‌های توسعه‌ای نیازمند یکسری ملاحظات است که با رویکرد تحلیلی این مقاله به آن پرداخته شد. تجربیات آمایش سرزمین به ما نشان داده است اول‌ازهمه نگاه کل گرایانه و سیستمی بیشترین تأثیر را در بهره‌مندی از این نوع برنامه‌ریزی مبتنی بر مزیت‌های منطقه به دنبال خواهد داشت. ملاحظاتی همچون توجه به اصلاح ساختار اقتصادی، اجتماعی وسیاسی خارج از نظام آموزش عالی به افزایش پیامدهای مختلف آمایش آموزش عالی منجر خواهد شد. البته اصلاحات درون سیستم‌های آموزشی مانند نظام هدایت تحصیلی نیز منجر به اصلاح نظام پذیرش دانشجو می‌شود. علاوه بر آن تقویت زیر نظام آموزش عالی مهارتی نیز پیوند مناسبی برای آموزش و اقتصاد و علی‌الخصوص کم کردن چالش اشتغال دانش‌آموختگان خواهد بود. علاوه بر آن نتیجه گرفته شد آمایش آموزش عالی صرفاً به ساماندهی ساختاری و مدیریتی نظام آموزش عالی محدود نگردد و آمایش آموزش عالی فقط تصمیم گیری درباره ابعاد کمی آموزش عالی نباشد و همه بحث‌ها معطوف به تجمیع، ادغام و حذف دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نباشد! در آمایش آموزش عالی لازم است سیاست‌های کلان و خرد در این رابطه مورد بازنگری قرارگرفته و اصلاحات لازم در راستای "کیفی سازی آموزش عالی"  در دو رویکرد کمی و کیفی در آمایش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial planning of higher education in Iran: considerations

نویسنده [English]

  • ebrahim salehi omran
Professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

Spatial Spplanning of higher education as one of the use of land use planning can play an important role in the development process and development of the country. However, policy makers, like other development activities, need a number of considerations which have been addressed by the analytical approach of this paper. The spatial planning experiences have shown us that the holistic view and system have the greatest impact in the benefit of this kind of planning based planning. Considerations such as attention to reforming the economic, social and outside of the higher education system will lead to an increase in the different outcomes of higher education planning. Of course corrections within educational systems such as educational guidance system also lead to reform of the university admission system. Moreover, the strengthening of the higher skilled education system will also be a good link to education and economy, and in particular to alleviate the challenge of living alumni. Furthermore , the conclusion of higher education is not confined to the structural and managerial reorganization of the higher education system and the higher education planning is not just about making decisions about the quantitative dimensions of higher education and not all discussions are focused on aggregation , integration , and elimination of universities and higher education centers ! In the preparation of higher education, macro and micro - policies in this regard have been reviewed and the necessary modifications to improve higher education are considered in two quantitative and qualitative approaches in spatial planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • land use planning
  • policy making
دوره 9، شماره 18
اسفند 1399
صفحه 185-194
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 12 شهریور 1400