راهنمای نویسندگان

 

 

نویسنده گرامی با سلام و احترام، ضمن تشکر از انتخاب نشریه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، توجه به موارد زیر بسیار مهم است. 

 

توجه به نکات مهم:

  1. لطفا جهت دریافت نحوه نگارش مقاله و دریافت تمپلیت اصل مقاله  اینجا  کلیک نمایید.
  2. هنگام ارسال اولیه مقاله، لازم است فرم های تعهد نامه و تعارض منافع و چکیده مبسوط انگلیسی نیز به همراه آن ارسال گردد.
  3. تکمیل فرم های تعارض منافع و تعهدنامه توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است. ضروری است نویسنده مسئول، فرم های مذکور را امضاء کرده، به تایید سایر نویسندگان رسانده و بعد از اسکن ارسال نماید.
  4.  ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://eps.journals.umz.ac.ir/ انجام می‌شود.
  5.    داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسند( کد ارکید)  (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

راهنمای نگارش مقاله:

 

1- متن اصلی مقاله به ترتیب شامل موارد زیر است:

* چکیده انگلیسی

* چکیده فارسی

* چکیده مبسوط انگلیسی

* مقدمه

* روش شناسی

* یافته های پژوهش

* بحث و نتیجه گیری

* منابع

2- کل صفحات مقاله حداکثر ۲۰ صفحه ( معادل حداکثر 9000 کلمه )  باشد.

 

3- تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل در متن ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود.

 

4- مقاله بایستی در تمپلیت فصلنامه نگارش و بارگذاری شود.

 

5- ضروری است که سمت سازمانی نویسندگان به صورت کامل و درست هم در داخل مقاله و هم در داخل سامانه نوشته شود.

 

6- شیوه ­ی رفرنس ­دهی به صورت APA میباشد. کلیه منابع باید به انگلیسی تنظیم شود منابع فارسی ترجمه شده و در انتها کلمه In Persian در پرانتز گذاشته شود. در رفرنس دهی درون متنی اگر منبع فارسی است به  انگلیسی  در درون متن نوشته میشود

 

7- رفرنس های درون متنی (حتی منابع فارسی) همه به صورت انگلیسی نوشته شوند

 

8- تمام منابع انگلیسی نوشته شوند.

 

9- نویسنده بایستی پنج فایل را در سامانه بارگذاری نمایدکه شامل:

* فایل با نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بانام)

* فایل بی نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بی نام)

* فرم تعهد نامه

* فرم تعارض منافع

          * چکیده مبسوط انگلیسی

 

10-  نگارش مقاله بایستی بر اساس فونت های که در ادامه در داخل جدول آمده است، صورت گیرد.

 

11-  رعایت نکردن موارد ذکر شده باعث عدم پذیرش مقاله میشود 

 

 

 

 • قلم های قابل استفاده در نگارش مقاله:

عنوان فارسی

B Mitra

14

پررنگ

عنوان لاتین

Times New Roman

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی فارسی

B Mitra

11

ایتالیک پررنگ

نام و نام خانوادگی لاتین

Times New Roman

11

ایتالیک پررنگ

مشخصات نویسندگان فارسی

B Mitra

10

ایتالیک نازک

مشخصات نویسندگان لاتین

Times New Roman

10

ایتالیک نازک

نشانی پست الکترونیکی

Times New Roman

9

ایتالیک نازک

سر عنوان

B Mitra

12

پررنگ

عنوان فرعی

B Mitra

11

ایتالیک پررنگ

متن چکیده و واژگان کلیدی فارسی

B Mitra

10

نازک

متن چکیده و واژگان کلیدی لاتین

Times New Roman

10

نازک

متن اصلی

B Mitra

12

نازک

عنوان فارسی جدول، شکل و ...

B Mitra

9

پررنگ

عنوان لاتین جدول، شکل و ...

Times New Roman

9

پررنگ

متن لاتین درون جدول، شکل و ...

Times New Roman

9

نازک

متن فارسی درون جدول، شکل و ....

B Mitra

10

نازک

منابع و مراجع لاتین و فارسی

Times New Roman

11

نازک

 

از نویسندگان  گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از عدم پذیرش مقاله و تأخیر در داوری و انتشار به موقع  فصلنامه، هنگام ارسال مقاله به نکات ذکر شده در راهنمای نویسندگان  توجه فرمایند.