تحلیل کیفیت نظام آموزش عالی ایران بر اساس موازین رتبه‌بندی‌های جهانی: رهیافت‌هایی برای برنامه‌ریزان آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 عضو هیأت علمی / دانشگاه کردستان

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت نظام آموزش عالی ایران براساس موازین رتبه­بندی­های جهانی و ارائه رهیافت­هایی برای برنامه­ریزان آموزش عالی کشور است که از رویکرد تحقیق کیفی از نوع تئوری زمینه­ایی بهره گرفته است. شرکت­کنندگان در تحقیق، افراد صاحبنظر در  موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه­ تهران، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه فنی و حرفه­ایی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش، مصاحبه نیمه­ساختارمند، به گونه­ایی که 16 نفر از افراد آگاه به حوزه مورد مطالعه با روش نمونه­گیری گلوله­برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند و مصاحبه­ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مدت زمان مصاحبه ها از60-30 دقیقه در نوسان بود. برای اعتبار سنجی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت­کننده در پژوهش استفاده شد. همچنین در تجزیه و تحلیل داده­ها نیز  از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد چالش­های اقتصادی، چالش­های فرهنگی-اجتماعی، چالش­های سیاست­گذاری، چالش­های مدیریت دانشگاهی، چالش­های زیرساختی، چالش­های آموزشی و چالش­های پژوهشی از عواملی هستند که منجر به ضعف رتبه دانشگاه­های کشور در رتبه­بندی­های جهانی شده­اند. در این راستا، لایه­گذاری، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیاتی، تغییر مسیر سیاست­ها، گذر از رشد به توسعه و تقویت ارتباطات بین­المللی، از جمله راهبردهای ارائه شده به منظور بهبود رتبه دانشگاه­های ایران در رتبه بندی­های مذکور، شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the quality of Iran's higher education system according to the world ranking standards

نویسندگان [English]

  • Atefeh Rigi 1
  • . . 2
  • Abdul Wahab pourghaz 3
1 The University of Kordestan
2 .
3 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Using the grounded theory-type qualitative approach, this study aims to investigate the challenges of Iran's higher education system according to the world ranking standards and suggest some new strategies to the country’s higher education policymakers and planners. Participants included 16 experts and senior officials from the Institute for Higher Education Research and Planning, University of Tehran, Eco Insurance Higher Education Institute, Alameh Tabatabae University and Technical and Vocational University whom were selected via snowball sampling method. Semi-structured interviews were applied to collect data based on theoretical saturation which were lasting between 30 and 60 minutes. For data validation both participants review (member check) and review by external experts (external check) were applied. Data was analyzed using open, axial, and selective coding. The findings showed that the following challenges have resulted in the poor position of the country's universities comparing with world ranking indicators: economic, sociocultural, policy-making, university management, infrastructural, educational, and research. Accordingly, layering, increasing operational efficiency and efficacy, policy changes, and transition from growth to development and reinforcement of international communications were the strategies proposed for improving the ranking of Iranian universities in the above ranking system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • university rankings
  • global rankings