ارزیابی نابرابری شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه می­باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی می­باشد. جامعه آماری آن 14 شهرستان استان کرمانشاه با تأکید بر منطقه اورامانات می­باشد در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از 25 متغیر بخش آموزشی استفاده شده است که اطلاعات لازم در این زمینه­ از سالنامه آماری سال 1395 استان کرمانشاه گرفته شده است. تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت شاخص­ها­،  مدل­ARAS  به منظور سنجش میزان برخورداری شهرستان­های استان کرمانشاه و نرم­افزار SPSS( آزمون همبستگی پیرسون) برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی با توسعه­یافتگی شهرستان­ها­ استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد ضریب توسعه شاخص آموزشی در شهرستان­های استان کرمانشاه (1) تا (6720/0) می­باشد به طوری که شهرستان هرسین با (1) تنها شهرستان توسعه­یافته(14/7 درصد­) می­باشد و سیزده شهرستان دیگر یعنی پاوه، قصر­شیرین، روانسر­، اسلام آبادغرب­، گیلانغرب­، کنگاور­، کرمانشاه­، دالاهو­، سرپل­ذهاب­، جوانرود، صحنه­، سنقر و نهایتاً ثلاث­­باباجانی با­(6720/0) به ترتیب در رتبه­های دوم تا چهاردهم و نیمه توسعه­یافته ( 86/92 ­درصد) می­باشند. وضعیت توسعه شهرستان­های منطقه اورامانات ­بدین صورت می­باشد شهر­ستان پاوه با ­(7967/0) در رتبه دوم، شهرستان روانسر با­ (7355/0)، در رتبه چهارم، شهرستان جوانرود با ­(7126/0) ­در رتبه یازدهم و شهرستان ثلاث­باباجانی با ­(6720/0) در رتبه چهاردهم می­باشد. بین نرخ شهرنشینی و وضعیت توسعه شاخص آموزشی همبستگی معناداری وجود ندارد، در برنامه­ریزی آموزشی باید شهرستان­های محروم در اولویت نخست توسعه آموزشی و دیگر شهرستان­ها در اولویت بعدی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the inequality of educational index in Oramanat region of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • chnour mohammadi 2
1 .
2 n
چکیده [English]

       Study was to investigate Educational index status In the region of Orumanat is Kermanshah province. In terms of applied purpose And kind of descriptive-analytical. The statistical population of this study is 14 provinces of Kermanshah province with emphasis on Uramanat area. In order to answer the research questions, 25 variables of educational sector were used That  Required information in this context The Kermanshah Province Statistical Yearbook of 1395 was taken. Shannon entropy technique to determine the coefficient of importance of the indices Use the ARAS model to measure the amount Cities of Kermanshah Province And SPSS software (Pearson Correlation Test) To investigate the relationship between urbanization rate and city development, it has been used. The results show The developmental index of educational index in the cities of Kermanshah province is (1) to (0.6720) So that the city of Harsin (1) is the only developed city and only )14.7%­( And thirteen other cities, Paveh, Ghasre shirin, Ravansar, Islamabad­Gharb, Gilan­Gharb, Kangavar, Kermanshah, Dalahoo, Sarpol­zahab, Javanrood, sahneh, Songhor and finally Thalatha­Babajani city with (0.6720) Respectively in the second to fourteenth and developing countries (92.86%) Are Semi-developed. The development status of the Ouramanat counties is in the face The city of Paveh with (0.7967)  rank second, Ravansar city with (0.7355), fourth rank, Javanrood city (0.7126) eleventh rank and the city of Thalatha­Babajani with (0.6720) Fourteenth rank, There is no significant correlation between urbanization rate and educational development index. Educational Planning should be a deprived city In the first priority of educational development And other cities are in the Next priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational planning
  • Oramanat region
  • ARAS technique
  • urbanization rate